مدیر عامل سازمان آتش نشانی مطرح کرد حوادث آخرین چهارشنبه سال ٩٧ نسبت به سال گذشته کاهش داشته است

به گزارش خبرنگار موج مهدی داوری مدیر عامل سازمان آتش نشانی اعلام کرد آخرین چهارشنبه سال ٩٧ بسیار کم خطر بوده و حوادث نسبت به سال گذشته ٩٠ درصد کاهش داشته است.