پیروز حناچی از ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار موج  در عصر آخرین چهارشنبه سال شهردار تهران از ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بازید کرد.