حجت نظری خطاب به رئیس شورا گفت: توافقات جلسه هم اندیشی مورد استناد نیست و شورا یک جلسه علنی و یک جلسه غیرعلنی دارد.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج حجت نظری در جریان بررسی لایحه بودجه سال 98 شهرداری تهران به نحوه اداره جلسه اعتراض کرد و درخواست کرد پیشنهادات جدید نیز در صحن بررسی و به رأی گذاشته شود. 

هاشمی خطاب به وی گفت: این موضوع که پیشنهاد جدیدی مطرح نشود، در جلسه هم اندیشی مورد توافق قرار گرفته که نظری خطاب به وی گفت: نباید توافقات جلسه هم اندیشی ملاک عمل قرار گیرد. تصمیم گیری های شورا باید یا در صحن علنی باشد یا در جلسه غیرعلنی که هاشمی خطاب به وی گفت از طرح چنین موضوعاتی پرهیز کنید، زیرا همه اعضا در خصوص این موضوع توافق کرده اند.

همچنین هاشمی در جریان رأی گیری برای پیشنهاد اعضای شورا گفت: درخواست می کنم رأی شما رأی تخصصی باشد و بر اساس فشار یا گروهی به پیشنهادات رأی ندهید.