نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی از شرایط حاکم بر آموزش و پرورش انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشت: آموزش و پرورش حال خوشی ندارد. عملکرد دولت روحانی در این حوزه، ظلم به  فرهنگیان است. ۲۱ هزار میلیارد ریال، فرهنگیان از دولت طلب دارند. وزارت خانه بی وزیر چه کار کند؟