سفیر بلغارستان در ایران با محمد جواد ظریف دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، هریستو پولنداکوف، سفیر جمهوری بلغارستان در ایران در پایان مأموریت خود در کشورمان با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و خداحافظی کرد.