نمایندگان مجلس، ناظرین مجلس در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت را انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، زهرا ساعی را با ۹۴ رأی و عباس گودرزی با ۷۹ رأی از مجموع ۱۲۴ رأی مأخوذه به عنوان ناظرین مجلس در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت انتخاب کردند.