وزیر امور خارجه طی حکمی علی اصغر خاجی را به عنوان دستیار ارشد خود در امور ویژه سیاسی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، علی اصغر خاجی طی حکمی از سوی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به عنوان دستیار ارشد خود در امور ویژه سیاسی منصوب شد.

خاجی از دیپلمات های ارشد وزارت امور خارجه است که پیش از این در سمت هایی همچون معاون اروپا و آمریکا، مدیر کل خلیج فارس و سفیر در کشورهای عربستان، بلژیک و چین خدمت کرده است.