در جلسه امروز شورای نگهبان دو مصوبه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتر نوشت: ‌امروز دوشنبه ۲۷ اسفند بعد از ظهر، شورای نگهبان جلسه دارد و بررسی دو مصوبه لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور قرار دارد.