سفیر جدید هند در ایران رونوشت استوارنامه خود را به ظریف تسلیم کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، گوام درمندرا ، سفیر جدید هند در ایران پیش از ظهر امروز با محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه ایران دیدار رونوشت استوارنامه خود را به ظریف تسلیم کرد.

تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر هند به ظریف