عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: چرا دادگاه فساد مسوولان دولتی پشت درهای بسته برگزار می شود؟

به گزارش خبرگزاری موج، محمد دهقان در توییتی نوشت: اینکه افراد غیردولتی علنی محاکمه شوند، اما مسئولان دولتی پشت درهای بسته محاکمه گردند، افکار عمومی را قانع نمی کند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس افزود: از قاضی پرونده تقاضا داریم افراد وابسته به دولت نیز با حضور خبرنگاران و در جلسه علنی محاکمه شوند تا مردم متوجه پشت صحنه مفاسد اقتصادی آقای فریدون ( برادر حسن روحانی ) شوند.

محمد دهقان