معاون دولت اصلاحات گفت: رییس جمهور انتخاب نکردیم که فقط با مردم درد دل کند!

به گزارش خبرگزاری موج، محمدعلی  ابطحی در توییتی نوشت: سخنان آقای رییس جمهور در مورد اینترنت و مخالفت با فیلترینگ خطاب به مردم بود، انگاری همه مردم مخالف نت و طرفدار فیلترند.

وی تاکید کرد: قبول، به در میگن که دیوار بشنود. ولی رییس انتخاب کردیم که به دیوار بگوید نه به در. رییس باید راه حل پیدا کنه نه فقط درد دل کند. والا به مولا.