یکی از مراجع اعظام تقلید گفت: نباید هنجارشکنی فتنه گران در عاشورای حسینی را فراموش کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، آیت الله العظمی نوری همدانی در توییتی با اشاره به هنجارشکنی فتنه گران نوشت: جریانی که به دنبال جلوگیری از پیشرفت اسلام بود، در سال 88 گمان کرد عاشورا هنجاری است که باید با آن مقابله کرد. در نتیجه تمام قدرت های خود را برای درهم کوبیدن انقلاب و هنجارشکنی در عاشورا بسیج کرد که نباید این هنجارشکنی ها به فراموشی سپرده شوند.