یکی از یادگاران بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تاکید کرد: بیت امام (ره) هر چه دارد به برکت امام (ره) است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سیدعلی خمینی در توییتر نوشت: بیت امام (ره) به خوبی می‌دانند که اگر محبتی به ایشان صورت می‌گیرد به برکت امام است، همه ما صفرهایی هستیم که با عدد وجودی امام ارزش پیدا می‌کنیم.

وی افزود: هر قدر از اندیشه امام (ره) فاصله بگیریم به همان اندازه از چشم مردم می افتیم. اگر هویتی داریم از امام (ره) است و اگر کاری باید بکنیم خدمت است و وظیفه.