ابراهیم داروغه زاده گفت: سینمای ایران نقش خود را در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران نقش خود را به خوبی ایفا کرد.