یک مقام قضایی مصر گفت: مصر دارایی های وزیر کشورِ دوران حسنی مبارک را که از تمامی اتهامات مرتبط با فساد تبرئه شده است، رفع توقیف کرده است.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری فرانسه، روز یکشنبه(5 خرداد ماه)، یک مقام قضایی مصر گفت: مصر دارایی های وزیر کشورِ دوران حسنی مبارک را که از تمامی اتهامات مرتبط با فساد تبرئه شده است، رفع توقیف کرده است.

منابع قضایی مصر به خبرگزاری فرانسه گفته اند: حبیب العدلی می تواند آزادی خود در جامعه را بار دیگر داشته باشد و هیچ اتهامی در شرایط کنونی متوجه او نیست. حبیب العدلی متهم شده بود که دستگاه تحت ریاست وی به طور سیستماتیک، مخالفان مصری را شکنجه می کرده است و همین اقدامات در نهایت منجر به خروش مردم و انقلاب مصر در سال 2011 شد. 

سال 2014، العدلی از اتهام قتل معترضان مصری در جریان انقلاب این کشور تبرئه شده بود.