جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا نسبت به خطر برخورد میان ایران و آمریکا هشدار داده است.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از ینی شفق، روز دوشنبه(23 اردیبهشت ماه)، جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا نسبت به خطر منازعه و برخورد غیر عمدی میان ایران و آمریکا هشدار داده است.

هانت به خبرنگاران در بروکسل گفته است: "ما به شدت نسبت به خطر وقوعِ ناخواسته یک حادثه و وخیم تر شدن آن نگران هستیم". وی تاکید کرده که نباید ایران را در مسیری قرار داد تا بار دیگر فعالیت های هسته ای اش را از سرگیرد.