سازمان دهندگان نشست بزرگ مشورتی افغانستان موسوم به لویی جرگه اعلام کرده اند: علی رغم تحریم برخی سیاستمداران برجسته و مقام های ارشد دولتی، نشست لویی جرگه مطابق برنامه ریزی قبلی در تاریخ 29 آپریل برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از عرب نیوز، سازمان دهندگان نشست بزرگ مشورتی افغانستان موسوم به لویی جرگه اعلام کرده اند: علی رغم تحریم برخی سیاستمداران برجسته و مقام های ارشد دولتی، نشست لویی جرگه مطابق برنامه ریزی قبلی در تاریخ 29 آپریل برگزار خواهد شد. نشست لویی جرگه معطوف به تصمیم گیری راجع به آینده گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان خواهد بود.

با توجه به عدم حضور دولت افغانستان در چندین دور گفتگوهای صلح این کشور با حضور طالبان و آمریکا، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تعهد داده بود تا نشست بزرگ مشورتی لویی جرگه را برای طراحی مکانیسمی جهت گفتگو با طالبان برگزار کند. 

حدود 2500 نفر از اقصی نقاط افغانستان در نشست 3 روز لویی جرگه شرکت خواهند کرد. در گذشته، نشست لویی جرگه برای امور از قبیل انتخاب رئیس جمهور و اعلام جنگ برگزار می شد.