تجمع معترضان جلیقه زرد در فرانسه در روز شنبه(25 اسفندماه) به خشونت کشیده شد. جمع کثیری از معترضان فرانسوی در پاریس گردهم آمدند تا برای هجدهمین هفته پیاپی بر علیه دولت امانوئل مکرون و سیاست های آن دست به اعتراض بزنند.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری فرانسه، تجمع معترضان جلیقه زرد در فرانسه در روز شنبه(25 اسفندماه) به خشونت کشیده شد. جمع کثیری از معترضان فرانسوی در پاریس گردهم آمدند تا برای هجدهمین هفته پیاپی بر علیه دولت امانوئل مکرون و سیاست های آن دست به اعتراض بزنند. اعتراضات جلیقه زردها در هفته های اخیر موجب شده بود تا دولت فرانسه اقدامات ضدفقر بیشتری بکار بندد. با این حال، در مدت اخیر از شدت تلاش ها و عزم دولت فرانسه کاسته شده است. 

اعتراضات روز شنبه، با پایان دو ماه مدت اعلام شده از سوی امانوئل مکرون برای گفتگوی ملی مصادف شده است. مکرون این ابتکار را برای پایان بخشیدن به اعتراضات معترضان موسوم به جلیقه زرد مطرح کرده بود. پلیس اندکی پس از آغاز تظاهرات جلیقه زردها به سمت آن ها گاز اشک آور شلیک کرد و به دنبال متفرق کردن آن ها بود.

تظاهرات جلیقه زردها ابتدا در اعتراض به افزایش مالیات سوخت آغاز شد اما پس از آن تبدیل به جنبشی بر علیه دولت امانوئل مکرون شد.