رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال ۱۳۹۸ و پیش‌بینی اعتبار مربوط در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌ جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال ۱۳۹۸ و پیش‌بینی اعتبار مربوط در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را ابلاغ کرد.

برای دریافت این دستورالعمل به اینجا مراجعه کنید.