رییس مرکز اندازه‌شناسی سازمان استاندارد گفت: برای سال 98 سه اولویت بازرسی شامل اندازه‌گیری وزن موارد خوراکی پیش بسته بندی شده(کنسروها)، دقت کنتورهای آب و لیزرهای پزشکی تعیین شده تا از حقوق مردم حراست شود.

رییس مرکز اندازه‌شناسی سازمان استاندارد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در عدم استاندارد در برخی ابزارهای سنجشی همچون لیزر پزشکی علاوه بر آسیب بدنی، خسارت مالی نیز برای مردم به همراه دارد، گفت: در سال جاری اولویت‌های جدیدی برای ارزیابی دستگاه‌های سنجشی مد نظر قرار دارد، در بخشی دستگاه‌های لیزر پزشکی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که آیا از نظر اندازه‌شناسی درست عمل می‌کنند یا خیر، زیرا اگر اشعه این دستگاه‌ها با عددی که نمایش می‌دهند همخوانی نداشته باشد آسیب‌های جدی را به مردم وارد خواهد کرد که تنها مالی نخواهد بود.

خسرو معدنی پور با  تأکید بر اینکه در اولویت نخست سازمان استاندارد خوراکی‌های پیش بسته بندی شده بازرسی می‌شوند، افزود: برای نمونه مواد داخل کنسروها پس از آبکش اندازه‌گیری می‌شوند، به عبارت دیگر در سال جاری به صورت آزمایشگاهی پس از روغن‌گیری محتوای یک تن ماهی اندازه‌گیری می‌شود و اگر با وزن تعیین شده روی برچسب مطابقت نداشته باشد با تولیدکننده برخورد می‌شود، این مساله درباره سایر کنسروها نیز انجام خواهد شد.

او با بیان اینکه در اولویت بعدی کنتور‌های آب مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، تصریح کرد: از آنجایی که در حال حاضر بیش از 20 میلیون کنتور آب در کشور وجود دارد، تصریح کرد: ارزیابی کنتورها با این هدف است که میزان مصرف واقعی را نمایش دهند، چراکه این کنتورها تنها در زمان ساخت مورد ارزیابی سنجشی قرار گرفته اند و ممکن است در حال حاضر استاندارد لازم را نداشته باشند و خارج از دامنه خطای مجاز باشند. در واقع خطای مجاز محدوده درست عدد اعلامی دستگاه سنجشی است و این مساله به کهنه یا جدید بودن دستگاه مربوط نمی‌شود و هر دستگاه باید هر ساله کالیبراسیون شود.

او با تأکید بر اینکه تحریم‌ها روی برخی دستگاه‌های اندازه‌گیری تأثیر گذاشته است، افزود: در حال حاضر ارزیابی دقت دوربین‌های جاده‌ای که سرعت خودروها را نمایش می‌دهد نیاز به تجهیزات خاص دارد که تأمین آن به بیش از 2.5 میلیارد یورو سرمایه نیاز است، البته در شرایط کنونی این تجهیزات به دلیل تحریم‌ها قابل تأمین نیست.