مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی اظهار کرد: در سه روز گذشته بیش از ۲۰ هزار تن شکر به بازار تزریق شد.

به گزارش خبرگزاری موج، یزدان سیف ، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به عرضه شکر در بازار گفت: در سه روز گذشته بیش از ۲۰ هزار تن شکر با قیمت مصوب ۳,۴۰۰ تومان به بازار عرضه شد و فروش آن در میادین و فروشگاه‌های منتخب آغاز شده است.

معاون وزیر جهاد ادامه داد: بارش‌های اخیر خوزستان عرضه شکر به بازار را با وقفه‌ای مقطعی مواجه کرده است که با واردات و عرضه گسترده، این کمبود در چند روز آتی برطرف می‌شود.

وی افزود: تزریق شکر با نرخ مصوب به بازار تا زمان ایجاد ثبات قیمتی ادامه دارد و قرار است به طور ماهانه ۲۰۰ هزار تن شکر وارد بازار شود.