سهمیه بندی بنزین از فردا شب ساعت 24 آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، سهمیه بندی بنزین از فردا شب ساعت 24 آغاز می‌شود و براین اساس بنزین با نرخ 1000 تومان با سهمیه 60 لیتر در ماه و بنزین آزاد با قیمت 2500 تومان در هر لیتر عرضه می‌شود و قیمت هر لیتر بنزین سوپر آزاد نیز 3000 تومان در هر لیتر خواهد بود.

همچنین دولت برای تاکسی‌ های اینترنتی با هماهنگی مجموعه وزارت کشور سهمیه‌ای مجزا در نظر می‌گیرد.