زمان دعوت به مصاحبه نتایج دوبرابر ظرفیت پذیرش نیروهای امریه سربازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۱۰ اردیبهشت ماه درنظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، متقاضیانی که برای گذراندن خدمت سربازی در این وزارتخانه در سامانه جذب امریه سربازی ثبت نام کرده اند می‌توانند با استفاده از کد پیگیری اخذ شده در زمان ثبت نام، به سامانه امریه مراجعه کرده و در صورت دعوت به مصاحبه در تاریخ و مکان درج شده حضور یابند.

همچنین نتایج دوبرابر ظرفیت پذیرش نیروهای امریه سربازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرحله سوم جذب) اعلام و زمان دعوت به مصاحبه ۱۰ اردیبهشت ماه درنظر گرفته شده است.

افراد دعوت شده به مصاحبه می‌توانند با در دست داشتن کارت ملی، شناسنامه، شناسنامه همسر و فرزند (در صورت وجود)، مستندات ویژگی خاص (شروط جذب)، مدارک دانشگاهی و مدرک تحصیلی و سایر مدارک لازم، روز سه شنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ساعت ۸ صبح به دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات مراجعه کنند.

کسب اطلاعات بیشتر در این آدرس ممکن است.