محمد اسلامی گفت: کریدور شمال-جنوب به رونق و توسعه کشورهای همسایه کمک می کند که امیدواریم کشورهای منطقه در رفع موانع این بخش همکاری کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، هفتمین اجلاس شورای هماهنگی و هشتمین نشست کارشناسی کریدور شمال-جنوب با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

محمد اسلامی با بیان اینکه امیدواریم اراده کشورهای منطقه باعث شود موانع این کریدور برداشته شود و باعث ایجاد رفاه در منطقه شود، گفت: توجه به موانع حمل و نقل، نهادسازی و ایجاد شرکت های چند وجهی به عنوان پتانسیلی که عاملی توسعه این بخش است باید در مذاکرات امروز مد نظر قرار گیرد.

او با تاکید بر اینکه رییس جمهور ایران روز آیند کریدور راه آهن قزوین -رشت را افتتاح خواهد کرد، افزود: امیدواریم فرایندهای مربوط با حمل و نقل کریدور در این منطقه تسهیل شود.

اسلامی درباره میزان پیشرفت کریدور شمال-جنوب تصریح کرد: این کریدور سه بخش است که بخش نخست آن زیرساخت ها بوده که از توسعه راه آهن گرفته تا تکمیل بنادر را شامل می شده است که بندر چابهار، ریل زاهدان و چابهار و...در این بخش توسعه یافته است، همچنین ایجاد ظرفیت لجستیک و قوانین و مقررات از دیگر مواردی بوده است که در این بخش مورد توجه قرار داشته است.