مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی برای خرید و فروش اوراق در بازار ثانویه اجازه داد.

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امشب (دوشنبه) پارلمان جزء «1» بند م تبصره 5 لایحه بودجه سال 98 کل کشور را به تصویب رساندند.

بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف‌شده در بازار مزبور است.