همایش مدیریت فرایندهای کسب و کار در 19 شهریور ماه با معرفی 2 تجربه موفق در استفاده از نرم افزار آی کن آغاز به کار خواهد کرد. این نرم افزار که در زمینه های مالی ، اداری و منابع انسانی کاربرد دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، همایش مدیریت فرایندهای کسب و کار در 19 شهریور ماه در سالن گنجینه در محل کتابخانه ملی با معرفی محصولات و تجارب موفق در استفاده از محصولات آی کن برگزار خواهد شد. این محصولات در حوزه های مالی، اداری و منابع انسانی کاربرد دارد. همچنین در این همایش که با حضور 200 شرکت ایرانی برگزار می شود، مشتریان این گروه مهندسی از تجربیات خود خواهند گفت.

 در واقع، مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار یک روش سازمان‌یافته به‌منظور تعریف، طراحی یا بازطراحی، کنترل کلیه فرآیندهای کسب‌وکار مکانیزه و غیرمکانیزه، برای ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و اهداف سازمان با چابکی بالاتر است. مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار، سازمان را قادر می‌سازد که فرآیندها را با اهداف و استراتژی‌های کسب‌وکار همسو ساخته که این امر زمینه افزایش بهره‌وری (کارایی و اثربخشی) از طریق بهبود فعالیت‌ها، فرآیندها و درنهایت واحدهای سازمانی را در ارتباطات درون و برون‌سازمانی فراهم می‌آورد. تا با عملکرد بهتر نیازهای اساسی مشتریان را تأمین نمایند. برای پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های مشتریان باید فرآیندهای موجود کارایی و اثربخشی لازم را داشته باشند. یک فرآیند زمانی کارایی لازم را خواهد داشت که به‌صورت درست انجام گیرد و زمانی از اثربخشی برخوردار خواهد بود که به‌صورت درست انتخاب و طراحی شده باشد.

در عصر حاضر ارتباط حوزه مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار با توسعه سازمان‌ها از طریق فرآیندهای افقی است که سبب ایجاد ارزش برای مشتریان سازمان می‌شود. مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار تعیین می‌کند که چگونه یک سازمان کار ایجاد کند تا منجر به ایجاد ارزش برای مشتریان سازمان گردد. مدیریت قاطع و مصمم این‌گونه فرآیندها سبب ایجاد کسب‌وکاری حرفه‌ای می‌شوند که آن‌هم به‌نوبه خود منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری فرآیندها و چابکی بیشتر سازمان خواهد شد. در شکل ۱ مدل مفهومی مدیریت فرآیند کسب‌وکار آمده است.

 در دیدگاه سیستمی یک فرآیند عبارتست از آنچه ورودی را به خروجی تبدیل می‌نماید و دربرگیرنده چگونگی انجام عملکرد نهادهای کار است. فرآیندگرایی یعنی درک این حقیقت که هر فعالیت تنها زمانی ارزشمند است که به تکمیل یک فرآیند کمک کند و آن فرآیند نیز، نیازی را در یک شبکه فرآیندی بزرگ‌تر برآورده و ارزش جدید ایجاد کند. استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در تعریف فرآیند گرایی می‌گوید: «به‌کارگیری سیستمی از فرآیندها در درون یک سازمان همراه با مشخص کردن و تعامل این فرآیندها و مدیریت کردن آن‌ها رویکرد فرآیندی نامیده می‌شود».