دویچه بانک، قانون مالی جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن ارسال وجه نقد به ایران ممنوع می شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از بیلد، بانک مرکزی آلمان (دویچه بانک) (Deutsche Bundesbank) قانون مالی جدیدی را تصویب کرد که به موجب آن ارسال وجه نقد به تهران ممنوع می شود.

بر اساس اعلام این رسانه، بانک مرکزی آلمان شرایط کاری خود را به گونه ای گسترش داده است که دربرگیرنده بخش انتقال پرداخت نقدی نیز بشود.

بر این اساس، از انتقال حدود ۴۰۰ میلیون دلار به ایران جلوگیری می شود.