موج
کدخبر : ۲۲۴۹۰۷ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-224907

شرایط جامعه ایرانی و شرایط جغرافیای ایجاب می کند که هرچه از تولیدات داخلی حمایت کنیم کمک به تولید داخلی نموده و زمینه رشد اقتصادی را فراهم کرده ایم زیرا این توانمندی و توانایی درکشور ما وجود دارد که تولید کننده بهترین و با کیفیت ترین کالا را تولید کنند و میزان وابستگی ما از نظر اقتصادی درطول زمان به سایر کشورها کاهش یابد.

دکتر حسن فارسیجانی-دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی- خبرگزاری موج، سازمان های امروز در گذر از یک تغییرات انقلاب گونه از عصر صنعتی به عصر اطلاعات هستند. ورود به بازارهای جهانی، یکی از مسائل مهم کشور است که ذهن مدیران صنایع را به خود مشغول کرده است. با ظهور سازمانهای بین المللی و ایجاد تفاهم نامه های منطقه ای، تجارت در عرصه جهانی گسترش بیشتری یافته است و کالاهای ساخت کشورها، مرزهای سیاسی و ملی را طی میکند وبه دست مصرف کنندگانی میرسد که ممکن است ازنظر فرهنگی و نژادی، هیچ قرابتی باتولیدکنندگان نداشته باشند. توجه به فرهنگهای مختلف وتوصیه به شناخت نظامهای فرهنگی و چارچوبهای ادراکی مختلف در این فرهنگها فقط درتحقیقات آکادمیک مورد توجه قرار نگرفته است؛ بلکه در کتب آسمانی هم ، به وجود نظامهای اجتماعی و فرهنگی متفاوت دربین قبایل و  ملل اشاره شده است.

اهمیت مدیریت کلاس جهانی در قرن بیست و یکم، و حضور در فضای تجارت جهانی ضرورت تولید محصولات در کلاس جهانی را اجتناب ناپذیر می کند.  نظر به مکاتب مختلف مدیریت که شامل مکتب سنتی یا کلاسیک ، مکتب روابط انسانی یا نئوکلاسیک ، مکتب رهیافتهای کمی مدیریت ، مکتب رهیافتهای سیستمی و اقتضائی مدیریت و مکتب مدیریت کلاس جهانی میباشند، هر کدام از مکاتب فوق مباحث مدیریت را با دیدگاه و مبانی خاصی مورد بررسی قرار داده ا ند و مکتب مدیریت کلاس جهانی که از آن به عنوان انقلاب مدیریتی و صنعتی قرن بیست و یک نام می برند تاکید بر عامل سرعت دارد که مهمترین ثروت در هزاره سوم و عصر جدید می باشد؛ بطوریکه مدیریت ناب و چابک پیش نیازهای مدیریت کلاس جهانی میباشند. 

بنابراین برای کاستن زمان پاسخگویی و بهبود انعطاف پذیری باید شکل کاملاً جدیدی از بنگاه های اقتصادی به وجود آید. سازمانها باید بتوانند هرچه سریعتر نیروهای داخلی و منابع بنگاههای اقتصادی را برای همسویی با تغییرات محیط آماده کنند و به صورتی چابک به تغییرات پاسخ دهند. چابکی بالاتر از انعطاف پذیری و تطبیق پذیری است. چابکی قابلیت اصلاح و تطبیق در یک محیط متلاطم است که با هوشمندی، خلاقیت و نوآوری همراه است. چابکی مجموعه ای از توانمندیها و شایستگی هایی است که باعث بقا و پیشرفت سازمان در محیط کسب وکار میشود. ورود به بازارهای جهانی، یکی از مسائل مهم کشور است که ذهن مدیران صنایع را به خود مشغول کرده است. 

ظهور عصر اطلاعات بسیاری از تصورات اساسی رقابت در دوره صنعتی را قدیمی کرده است وسازمانها نمی توانند مدت طولانی توانایی مزیت رقابتی را تنها با جایگزین کردن فناوری جدید حفظ کنند. موفقیت سریع در عصر اطلاعات نیازمند ظرفیت جدید در سازمانهاست. توانایی یک سازمان، در آماده کردن و بهره گیری از دارائیهای غیرملموس است که این حساس تر و مهمتر از سرمایه گذاری و مدیریت در دارائیهای ملموس است. دارائیهای غیرملموس قادرند یک سازمان را برای حفظ روابط با مشتریان، وفاداری آنان، تولید محصولات و خدمات جدید، تولید محصولات با کیفیت بالا و براساس سفارش مشتری و خدمات با هزینه پایین و درکوتاهترین زمان انتظار، آماده کردن مهارتهای کارمندان و ایجاد انگیزش برای ادامه فرایند بهبود و به کارگیری فناوری اطلاعات به طور اثربخش ایجاد کنند. تولید محصولات با کیفیت به گسترش استفاده از کالای داخلی کمک می کند و نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات و درآمدهای ارزی  دارد. 

شرایط جامعه ایرانی و شرایط جغرافیای ایجاب می کند که هرچه از تولیدات داخلی حمایت کنیم کمک به تولید داخلی نموده و زمینه رشد اقتصادی را فراهم کرده ایم زیرا این توانمندی و توانایی درکشور ما وجود دارد که تولید کننده بهترین و با کیفیت ترین کالا را تولید کنند و میزان وابستگی ما از نظر اقتصادی درطول زمان به سایر کشورها کاهش یابد.  ادبیات مدیریت کلاس جهانی ساختار فعل و انفعالات بین واحدهای سازمان را مشخص می کند که چه چیزی مرز بین سازمانهای تولید در کلاس جهــــانی و دیگر سازمانها را معین می سازد. چرا برخی سازمانها تحت حاکمیت معماری سازمان هستند، و برخی از آنها تحت حاکمیت معماری بازار قرار دارند؟ مکتب مدیریت کلاس جهانی به طور اتوماتیک یک سیستم تجــزیه پذیر نیست، زیرا می توان سیستم ها را به ماژولهایی تقسیم کرد که فعالیتهای داخلی آنها نسبت به فعالیتهای داخلی دیگر مدول ها کاملاً وابستگی داشته باشد.

به طور کلی مدیریت کلاس جهانی دارای دو بعد اساسی است: کالا در کلاس جهانی و خدمات در کلاس جهانی.  برخی فعالیتهای مرتبط با تولید(کالا) در کلاس جهانی شامل موارد زیراست : طراحی در کلاس جهانی، کارخانه در کلاس جهانی، قابلیت اطمینان در کلاس جهانی، کیفیت در کلاس جهانی، تکنولوژی در کلاس جهانی، نگهداری در کلاس جهانی، فرایند  در کلاس جهانی، مدیریت زنجیره تامین در کلاس جهانی، عملیات در کلاس جهانی، استاندارد در کلاس جهانی، اندازه گیری عملکرد در کلاس جهانی، شش سیگما در کلاس جهانی، تکنولوژی اطلاعات در کلاس جهانی، پروژه  در کلاس جهانی، ساخت در کلاس جهانی، محصول در کلاس جهانی، ناب و چابک در کلاس جهانی.همچنین برخی فعالیتهای مرتبط با خدمات در کلاس جهانی به شرح زیر است : منابع انسانی در کلاس جهانی، حسابداری در کلاس جهانی، برند در کلاس جهانی، کارافرینی در کلاس جهانی، مالی در کلاس جهانی، برنامه ریزی استراتژیک در کلاس جهانی، بازاریابی در کلاس جهانی، فروش در کلاس جهانی، مدیریت ارتباط با مشتری در کلاس جهانی، بانک در کلاس جهانی، الگویابی در کلاس جهانی، مدیر در کلاس جهانی، خرید در کلاس جهانی، کنترل در کلاس جهانی، بیمارستان در کلاس جهانی،بیمه در کلاس جهانی، بطوریکه بخشی از عناصر مکتب مدیریت کلاس جهانی در شکل زیر به تصویر کشیده شده است.  

مدیریت کلاس جهانی

"مدیریت کلاس جهانی"

معمــــاری تولید در کلاس جهانی معین می کند که چه ماژولهایی به عنوان بخشی از سیستم سازمان بوده و وظیفه آنها چه خواهد بود. سپس مرزها به طور مبسوط مشخص می شوند که چگـــونه ماژولها به یکدیگر واکنش نشان می دهند و اینکه چگونه با یکدیگر ارتباط پیدا می کنند. درباب معماری و طراحی مدیریت کلاس جهانی و با توجه به وجود مجموعه ای از روشها، بادوام ترین سیستم ها، آنهایی هستند که طراح، قوانین طراحی را به وضوح پیش رو قرار داده، و آنها را به خوبی با یکدیگر ارتباط دهد و آثار آنها را بر یکدیگر بررسی کند.  بنا بر این مدیریت کلاس جهانی،  سازمانها را  در بازار جهانی درهر رقابتی موفق می کند، بدین منظور که  از نظر کیفیت، زمان انتظار، انعطاف پذیری، نوآوری ، هزینه ،  قیمت ، خدمات فروش و خدمات پس از فروش از هر رقیبی بهتر باشد یا با او برابری کند.

سرمایه‌گذاری در جهت اجرای  مدیریت کلاس جهانی با ارتقای کیفیت محصولات و کالاهای تولیدی برای پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان داخلی و دستیابی به بازارهای جهانی و افزایش رقابت‌پذیری از مهم‌ترین اصول در توسعه اقتصادی کشورهاست که استاندارد سازی شاخص‌های تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت کالاها در این زمینه نقش موثری ایفا می کند. ترویج و تحقق شعار 'حمایت از کالای ایرانی نیازمند تولید کالاهای باکیفیت و استاندارد در کشور با استفاده از مدیریت کلاس جهانی است زیرا زمانی مردم به سمت استفاده از کالاهای داخلی می روند که از کیفیت آن اطمینان خاطر داشته باشند و این مهم با تلاش تولیدکنندگان محقق می شود. امروز با توجه به اینکه با محدودیتهای اقتصادی و منابع روبرو هستیم  ارتقا کیفیت محصولات از اهمیت بسزایی برخوردار است که همه باید برای تحقق این مهم  تلاش کنیم چرا که این امر تنها از عهده دولت و یا یک دستگاه بر نخواهد آمد.  حمایت از تولیدات داخلی را حمایت از جامعه ایرانی، توسعه، اشتغال و فرصتهای شغلی جدید دانست و گفت: تقویت تولید داخلی باعث رسیدن به خود کفایی، ایجاد فرصت شغلی، کاهش میزان بیکاری وکاهش آسیب اجتماعی در جامعه می شود.  در رابطه به فاکتورهای مهم برای حمایت از یک محصول داخلی تاکید می‌شود: اگر مردم توجیه شوند و از طرف دیگر کالاهای ایرانی نیز استانداردها را رعایت کنند، مردم خودبه‌خود به سمت کالاهای ایرانی روی می‌آورند. هر کالای با کیفیت ایرانی که به لحاظ قیمتی نیز با نمونه‌های خارجی رقابت‌پذیر باشد، از طرف مردم حمایت می‌شود و فاکتور قیمت و کیفیت عامل تعیین‌کننده برای حمایت از یک کالاست.  

تولیدکنندگان باید کالاهای خود را تضمین بدون قید و شرط کنند و این تضمین را بر اساس  مدیریت کلاس جهانی رعایت کنند. نه این‌که بعد از خرابی محصول بهانه‌ای پیدا کنند که بگویند این خرابی مشمول گارانتی نمی‌شود. چگونه می‌توان کاری کرد که مردم ترغیب شوند کالای ایرانی بخرند و این با برانگیختن حس میهن‌پرستی و عرق ملی امکان‌پذیر است. اما این چند سال کاری که صورت گرفته، تبلیغ کالاهای خارجی بوده است و در رسانه‌ها دائما کالاهای خودمان را با کالاهای خارجی مقایسه شده اند.   ایجاد اشتغال بالا در کشور، رشد تولید ناخالص داخلی و قدرت یافتن پشتوانه پول ملی کشور از مزایای حمایت و رشد با استفاده از مدیریت کلاس جهانی است. وقتی ارزش پول ملی کم شود و مردم ثروتشان کاهش پیدا کند، تورم زیاد می‌شود و بهای نهایی بالا می‌رود که این امر باعث گران شدن کالا و کاهش قدرت مصرفی مردم می‌شود. وقتی کالاهای داخلی حمایت شوند، این اتفاقات نمی‌افتد و هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده سود بیشتری می‌برند.   پذیرش حق اختیار و حق انتخاب مصرف‌کننده، امری  ضروری است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج
آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها