جام نوروزگاه چوگان از سوم تا 6 فروردین ماه ٩٨ به مدت چهار روز در میدان تاریخی امام اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مسابقات چوگان از سوم تا 6 فروردین ماه ٩٨ به مدت چهار روز از ساعت ده تا 12 در میدان تاریخی امام اصفهان برگزار می شود.

این مسابقات همراه با اجرای رژه چوگان بازان (بانوان و آقایان)، موسیقی سنتی و شاهنامه خوانی از سوم تا 6 فروردین ماه ٩٨ به مدت چهار روز از ساعت ده تا 12 در میدان تاریخی امام اصفهان برگزار می شود.

گفتنی است افتتاحیه مسابقات چوگان 3 فروردین  ماه و اختتامیه بازی‌ها همراه با توزیع جوایز 6 فروردین در میدان امام اصفهان برگزار خواهد شد.