مدیر کل مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فولاد اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  سید علی معرک نژاد به همراه مسئولین مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فولاد اصفهان با هدف افزایش تعامل رسانه ای بیشتر با اصحاب رسانه از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کردند.

مدیر تخت فولاد اصفهان