مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: ازفعالیت 7 واحد تجاری غیراستاندارد در اصفهان جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، غلامحسین شفیعی بیان کرد: با حکم قضایی فعالیت 7 واحد تجاری غیراستاندارد در استان اصفهان ممنوع شد.

وی افزود: از فعالیت چهار واحد تجاری تولید دستمال کاغذی غیراستاندارد با نام های تجاری پیچک، ترگل، کیانا و پینک در استان جلوگیری شد.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت:  همچنین واحدهای صنعتی فیلتر هوای آساد و عماد  و رنگ روغن تماشا نیز از دیگر واحدهای بودند که به دلیل جعل نشان استاندارد بر روی محصول و تولید مواد بی کیفیت فعالیت آنها ممنوع شد.