رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ازثبت وقف جدید برای ساخت مسجد در شهرضا خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، فرهاد عرب گفت: وقف جدیدی به ارزش 6 میلیارد ریال برای ساخت مسجد در شهرضا به ثبت رسید.

وی ادامه داد: واقف نیک اندیشی در شهرضا شش دانگ قطع زمینی را به مساحت 600 متر مربع و ارزشی بالغ بر 6 میلیارد ریال وقف کرده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا گفت: براساس وقف نامه ای که توسط این واقف نیک اندیش به ثبت رسیده است این موقوفه براس ساخت مسجدی به نام حبیب ابن مظاهر وقف شده است.