رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع‌مقدس گفت: نقش زنان در دوران دفاع مقدس در خط مقدم جبهه ها بود.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، مریم مجتهد زاده امروز در جلسه شورای راهبردی زنان و دفاع مقدس استان اردبیل تصریح کرد: نقش زنان در دوران دفاع  مقدس در خط مقدم جبهه ها بود و مردان به تبع پشتیبانی آنان در جبهه ها حاضر می شدند.

وی افزود: نسل جوان کنونی باید با فرهنگ دفاع مقدس آشنا شوند و نقش بانوان در بازشناسی و معرفی این فرهنگ بیشتر است.

رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع‌مقدس بیان کرد: در دوران دفاع مقدس همه مردم بدون توجه به جناح و حزب های مختلف در جبهه های حق علیه باطل شرکت کرده و به دفاع از ناموس و دین پرداختند.

مجتهد زاده ادامه داد : در حال حاضر نیز باید با الگو برداری از آموزه های دفاع مقدس در  جبهه های جنگ اقتصادی حاضر شویم.

وی گفت: در حال حاضر هم که در جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم ، بانوان ما می توانند با پیاده کردن اقتصاد مقاومتی در زندگی ، کشور را از تهاجم دشمن در امان نگه دارند.

رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع‌مقدس افزود: زنان در هر حوزه ای که فعالیت دارند می توانند با مدیریت مناسب و کاهش هزینه ها ، سبک زندگی اسلامی را در کشور ترویج دهند.

وی به اجرای طرح های مختلف در راستای معرفی فرهنگ دفاع مقدس گفت: بانوان می توانند در خصوص تدوین کتاب هایی با محتوای خاطرات دفاع مقدس این فرهنگ را در بین نسل جوان گسترش دهند.

مجتهد زاده ادامه داد : طرح ثبت و ضبط خاطرات شهدا ، گسترش سواد رسانه ای در بین جوانان با هدف کاهش اثرات تبلیغات دشمنان از دیگر برنامه هایی است که بانوان می توانند در این خصوص مشارکت داشته باشند.