کارگاه تولید اسانس گیاهان دارویی، ابتدای سال آینده، در محور فرعی جاده خرم آباد - بروجرد به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری موج لرستان، کارگاه تولید اسانس گیاهان دارویی، ابتدای سال آینده توسط بخش خصوصی در یکی از محورهای فرعی جاده خرم آباد - بروجرد به بهره برداری می رسد.

بر اساس این گزارش، کارگاه تولید اسانس گیاهان دارویی با هزینه‌ای بالغ بر 20 میلیارد ریال احداث می‌شود که 15 میلیارد ریال آن از محل تسهیلات دولتی و مابقی توسط سرمایه گذار طرح تامین خواهد شد.

این طرح، نخستین کارگاه اسانس بدون پسماند است

این کارگاه که با همکاری پژوهشکده اسانس‌ های طبیعی دانشگاه کاشان فعالیت خواهد کرد و نخستین کارگاه بدون فاضلاب و پسماند اسانس گیری و عرقیات گیاهی دارویی در کشور است.

این طرح زمستان امسال به پایان می‌رسد و بهره برداری از آن، در بهار سال آینده صورت خواهد گرفت که در صورت بهره برداری، 40 فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد خواهد شد.