مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد ازآغاز برداشت چای ترش از مزارع نجف آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مجتبی مطهری گفت: با آغاز برداشت چای ترش از مزارع نجف آباد  600کیلوگرم چای ترش از دو هکتار از مزارع این شهرستان برداشت شد.

وی با اشاره به اینکه این محصول واردتی چند سالی است که در کشور کشت می شود، افزود: دو هکتار از مزارع این شهرستان نجف آباد به کشت این گیاه اختصاص یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: با کشت گیاه  چای ترش  70درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود به همین جهت کاشت چای ترش به عنوان کشت جایگزین و کم آب در شهرستان نجف آباد مفید است.