کارشناس زراعت مدیریت جهاد کشاورزی فریدن از پیش بینی برداشت90هزار تن سیب زمینی از مزارع شهرستان فریدن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حمیدرضا لارابی میانگین برداشت سیب زمینی را در هر هکتار 30تن بیان کرد و گفت: پیش بینی می شود امسال 90هزار تن سیب زمینی از مزارع شهرستان فریدن برداشت شود.

وی افزود: برداشت سیب زمینی ازسه هزار هکتار مزرعه در شهرستان فریدن آغاز شده است.

لارابی بیان داشت:هر سال حدود 5هزار تن بذر سیب زمینی گواهی شده و مینی تیوبر در طبقات مختلف از ارقام آگریا، جلی، مارفونا، سانته، آریندا، برن و بامبو در این شهرستان تولید می شود.

کارشناس زراعت مدیریت جهاد کشاورزی فریدن  گفت: در صورت استفاده کشاورزان از بذر سیب زمینی گواهی شده و مینی تیوبر برداشت سیب زمینی به بیش از 40تن در هر هکتار می رسد.