​ مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی اعلام کرد که حدود ۵۳ درصد از خانوار روستایی استان از گاز طبیعی برخوردار هستند.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود هاشمی صبح شنبه در حاشیه سفر به نهبندان و افتتاح پروژه های گاز رسانی گفت: در حال حاضر حدود ۵۳ درصد از خانوار روستایی استان از گاز طبیعی برخوردار هستند. و ۹۸۰ کیلومتر خط انتقال گاز در  خراسان جنوبی وجو دارد که ۱۵۴ کلیومتر از این خطوط در سال جاری محقق شده است.

وی طول شبکه های تغذیعه و توزیع را پنج هزلر و ۶۵۴ کیلومتر دانست و افزود: همچنین ۱۱۸ هزار و ۱۷۵ انشعاب نصب شده است.

هاشمی بیان کرد: در حال حاضر ۲۲۲ هزار و ۱۲۲ مشترک گاز در خراسان جنوبی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با بیان اینکه ۲۹ شهر استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، گفت: در مجموع ۹۹ درصد از خانوارهای شهری از نعمت گاز برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۸۵ روستا در خراسان جنوبی به بهره برداری رسیده است، اظهار کرد: ۵۳ درصد از خانوارهای روستایی از نعمت گاز طبیعی برخوردار است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی بیان کرد: اقدامات گاز رسانی به ۲۸۵ روستای استان در دست اجرا است.

بنا به گفته هاشمی ۲۴ جایگاه گاز سی.ا.جی (CNG) در خراسان جنوبی فعال است.