طرح فیبر نوری ورزشگاه نقش جهان اصفهان با حضور معاون وزیر ارتباطات افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، با حضور معاون وزیر ارتباطات در اصفهان فیبر نوری ورزشگاه نقش جهان افتتاح و این ورزشگاه به شبکه مخابراتی کشور وصل شد.

سیدحسین دهدشتی گفت: طی تفاهمی که بین شرکت فولادمبارکه، باشگاه سپاهان و حوزه مخابرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته است شبکه فیبر نوری ورزشگاه نقش‌جهان تکمیل شد.

وی افزود: طرح فیبر نوری ورزشگاه نقش جهان اصفهان باعث سهولت کار خبرنگاران و تماشاگرانی که در این ورزشگاه حضور می‌یابند، خواهد شد.

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: حمایت‌های شرکت فولاد مبارکه از طرح های عمرانی و ورزشی در اصفهان  باید الگویی برای سایر استان ها  و صنعتگران  قرار بگیرد.