با حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده مرحله دوم موزه مردم شناسی شهر برزک کاشان افتتاح شد.

 به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، در آیینی با حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده مرحله دوم موزه مردم شناسی شهر برزک افتتاح و بهره برداری از آن آغاز شد.

معصومه ابتکاردر آیین افتتاح مرحله دوم موزه مردم شناسی برزک گفت: ارایه تسهیلات بانکی فرصت مناسبی برای ایجاد اشتغال در قالب شرکت های تعاونی روستایی و صندوق های اعتباری بانوان می باشد.

 وی افزود: اگر برای صنایع دستی روستایی بازاریابی مناسبی فراهم شود زندگی روستاییان رونق خواهد یافت.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: برای شهرستان کاشان طرحی کارآفرینی تعریف و از وجود بانوان توانمند شهر برزک در آن باید بهره گیری شود.

 مرذم شناسی برزک