معاون میراث فرهنگی هرمزگان از ساماندهی اشیاء موزه آب بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «عباس نوروزی» از ساماندهی اشیاء موزه آب بندرعباس خبر داد و افزود: صد شی این موزه مربوط به بهره برداری از آب و آبیاری است که با همکاری اداره کل میراث فرهنگی هرمزگان ساماندهی می‌شوند.

وی با بیان این که موزه آب نمایانگر میراث کهن این سرزمین و نمایش تلاش و سخت کوشی انسان در حفر چاه‌های آب و قنات است، گفت: بدون شک شناخت و حفظ هویت و روح فرهنگی مردمان هیچ سرزمینی بدون صیانت از میراث فرهنگی و آثار باقی مانده از گذشته امکان‌پذیر نخواهد بود.

معاون میراث فرهنگی هرمزگان افزود: موزه آب بندرعباس محل مناسبی برای شناخت آثار و ابنیه‌های تاریخی در زمینه‌های مختلف مربوط به آب است که در آن انواع کوزه (جهله)، خمره آب (کروش)، خمره‌های سنگی (موو) پایه مشک (مشک تروز) و تصاویری از ظروف آب و گاو چاه، و چاه چرخ گاوی به نمایش گذاشته شده‌است.

موزه آب بندرعباس در محوطه شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان واقع شده است.