عملیات اجرایی جمع‌آوری فلرهای نفتی و ارسال به بخش خصوص واحدهای بهره‌برداری منصوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، مارون ۳ و مارون ۶ با حضور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب واستاندار خوزستان افتتاح و آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، امروز(23 ردیبهشت) با حضور بیژن عالی پور مدیرعامل شرکت مناطق ملی نفت خیز جنوب، استاندار خوزستان و جمعی دیگر از مسئولان عملیات اجرایی پروژه‌های جمع‌آوری فلرهای نفتی واحدهای بهره‌برداری منصوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، مارون ۳ و مارون ۶  افتتاح و آغاز به کار کرد.

متناسب با قرارداد 5 ساله گازهای ارسالی به مشعل واحد بهره‌برداری مارون ۳ در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون روزانه ۱۵ میلیون استاندارد فوت مکعب گاز تفکیک‌گر G واحد بهره‌برداری مارون سه به شرکت سرمایه‌گذار هیربد نیرو فروخته  شود.

 مطابق با این پروژه تاسیسات تقویت فشار گاز جهت شیرین سازی و افزایش فشار گاز دریافتی مراحل اول و دوم تفکیک‌گر G واحد بهره‌برداری با ظرفیت ۱۵ میلیون استاندارد فوت مکعب در روز، احداث خواهد شد و این گاز به کارخانه گاز و گاز مایع ۴۰۰ جهت فرآوری و تفکیک NGL و گاز سبک ارسال می‌شود.

براساس گزارش موج؛ جمع‌آوری گازهای ارسالی به مشعل واحد بهره‌برداری منصوری در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون است و طبق آن ۱۰ میلیون استاندارد فوت مکعب در روز گاز واحد بهره‌برداری منصوری به شرکت سرمایه‌گذار هیربد نیرو فروخته خواهد شد.

براین اساس این مدت قرارداد ۵ سال است و طبق آن تاسیسات تقویت فشار برای افزایش فشار گاز دریافتی مراحل اول و دوم واحد بهره‌برداری با ظرفیت ۱۰ میلیون استاندارد فوت مکعب در روز ساخته و راه‌اندازی می‌شود و این گاز به کارخانه گاز و گاز مایع ۸۰۰/۷۰۰ برای فرآوری و تفکیک NGL و گاز سبک ارسال می‌شود

همچنین جمع‌آوری گازهای ارسالی به مشعل واحد بهره‌برداری مارون ۶ نیز در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون قرار دارد و طبق این قرارداد ۱۴ میلیون استاندارد فوت مکعب در روز گاز واحد بهره‌برداری مارون ۶ به شرکت سرمایه‌گذار تامکار گاز فروخته می‌شود.

همچنین مدت این قرارداد نیز ۵ سال است و براین اساس پروژه به این صورت است که تأسیسات تقویت فشار برای افزایش فشار گاز دریافتی مراحل اول و دوم واحد بهره‌برداری با ظرفیت ۱۴ میلیون استاندارد فوت مکعب در روز ساخت و راه‌اندازی می‌شود و به کارخانه گاز و گاز مایع ۴۰۰ برای فرآوری و تفکیک NGL و گاز سبک ارسال خواهد شد.

گفتنی است؛ این طرح در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ماده 52 از قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و ماده 48 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور و سیاست‌گذاری مقام عالی وزارت مبنی بر خاموشی و حذف مشعل‌ها تعریف شده است.