مرحله دوم طرح آبرسانی به شهر گوهران بشاگرد و ۵۵ روستای این شهرستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در این مرحله از آبرسانی ۱۰ کیلومتر از مسیر سد سهران و روستا‌های اطراف تا پایان سال لوله گذاری می‌شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان در مراسم کلنگ زنی این طرح گفت: در مرحله دوم طرح آبرسانی از سد سهران به شهرستان بشاگرد بیش از ۱۰ هزار نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند می‌شوند.

حمزه پور افزود:هزینه ۲۰ میلیارد تومانی ساخت این طرح از منابع ملی و استانی تخصیص یافته است.

استاندار هرمزگان هم گفت: هزینه اجرای کامل طرح آبرسانی از سد سهران به شهر گوهران و ۵۵ روستای بشاگرد بیش از ۵۵ میلیارد تومان است.

فریدون همتی در مراسم آغاز اجرای مرحله دوم طرح آبرسانی به بشاگرد در جمع مردم شهرستان بشاگرد گفت: برای تامین اعتبار و به بهره برداری رسیدن کامل طرح در ۱۸ ماه آینده پیگیری‌های لازم انجام شده است.

معاون برنامه ریزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور هم گفت: طرح آبرسانی شهرستان بشاگرد در قالب طرح‌های مجتمع آبرسانی روستایی پارسال عملیاتی شد.

قانع گفت: در مرحله نخست طرح در بهمن سال ۹۶ بیش از ۴ هزار نفر از مردم ۲ روستای نزدیک به سد سهران به آب آشامیدنی بهداشتی دست یافتند.

وی افزود با اتمام کامل طرح تا ۱۸ ماه پیش رو بیش از ۴۰ هزار نفر از مردم شهرستان بشاگرد مشترک آب و فاضلاب روستایی می‌شوند.

با حضور معاون برنامه ریزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور – استاندار هرمزگان و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان کلنگ احداث شبکه جمع آوری فاضلاب خمینی شهر بشاگرد هم به زمین زده شد.

حمزه پور مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان در این مراسم گفت: شبکه جمع آوری فاضلاب برای ۴ هزار نفر از ساکنان خمینی شهربشاگرد با ۴ میلیارد تومان اعتبار تا پایان سال احداث می‌شود.