معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی هرمزگان ماده 44 قانون نظام وظیفه عمومی معافیت دائم یگانه مراقب مادر فاقد شوهر مشمولان را تشریح کرد.

 به گزارش خبرگزاری موج، سرهنگ مرتضی حیدری در تشریح بند 2 ماده 44 قانون وظیفه عمومی گفت: ماده44 این قانون در خصوص معافیت یگانه مراقب مادر و نگهدارنده مادر فاقد شوهر است و بر اساس این ماده قانونی شرایط معافیت دائم تک فرزند ذکور بالای 18سال مادری که از تاریخ فوت همسرش بیشتر از 30 ماه گذشته باشد این است که مشمول فاقد غیبت باشد، مشمول تنها فرزند ذکور بالای 18 سال مادر باشد و از تاریخ فوت پدر 30 ماه گذشته باشد.

وی در خصوص معافیت یگانه فرزند بالای 18 سال مادری که از تاریخ فوت همسرش کمتر از 30 ماه گذشته باشد،گفت: در این صورت باید مشمول فاقد غیبت باشد، تنها فرزند ذکور بالای 18 سال مادر باشد، از تاریخ فوت پدر کمتر از 30 گذشته باشد، بعد از گذشت 30 ماه از تاریخ فوت پدر با احراز شرایط معافیت موقت به معافیت دائم تبدیل می شود.

 شرایط معافیت دائم فرزند مادری که طلاق گرفته

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی هرمزگان شرایط معافیت دائم فرزند پسر مادری که از تاریخ ثبت طلاق وی بیشتر از 30 ماه گذشته باشد را فاقد غیبت بودن مشمول، تنها فرزند ذکور بالای 18 سال بودن مشمول و گذشت 30 ماه از تاریخ طلاق مادر عنوان کرد.

این مسئول انتظامی همچنین در خصوص شرایط معافیت فرزند پسر بالای 18 سال بدلیل زمین گیری پدر، گفت: مشمول باید فاقد غیبت باشد، مشمول تنها فرزند ذکور بالای 18 سال مادر باشد، پدر مشمول اگر توسط شورای پزشکی وظیفه عمومی نیازمند مراقبت و نگهداری شناخته شود به مدت 30 ماه معاف موقت می گردد و پس از اتمام 30ماه با احراز شرایط و اخذ نظریه جدید شورای پزشکی مبنی بر نیازمند مراقبت پدر، معافیت موقت به معافیت دایم تبدیل می شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج