معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از راه اندازی آزمایشی خط سوم BRT شهر اصفهان از پایانه ارغوانیه تا میدان امام علی(ع) در اواسط هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، صلواتی اظهار کرد: پس از کش و قوس های فراوان، سرانجام یکی دیگر از سامانه های تندرو اتوبوسرانی شهر اصفهان در محور خیابان جی، حدفاصل پایانه ارغوانیه تا میدان امام علی(ع) با ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی آماده بهره برداری است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نصب دوربین ها، زیرسازی مسیر، ایمن سازی، تکمیل ایستگاه ها و نصب گیت های الکترونیکی خط سوم BRT انجام و ۵۰ درصد ناوگان مورد نیاز آن تأمین شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان اضافه کرد: در اواسط هفته جاری راه اندازی آزمایشی خط سوم BRT شهر اصفهان که از پایانه ارغوانیه تا میدان امام علی(ع) طراحی شده است، انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه خط سوم BRT شهر اصفهان به طول ۱۰ کیلومتر، دارای ۱۸ ایستگاه است، خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، پیش بینی می شود در این مسیر روزانه ۵۰ هزار مسافر جابه جا شوند.

صلواتی یادآور شد: مسیر این خط، تردد شهروندان مناطق ۳، ۴، ۱۰، ۱۵ با استفاده از اتوبوس های تندرو را آسان تر می کند و خطوط حمل ونقل عمومی خیابان های اطراف جی نیز تحت شعاع آن قرار می گیرد.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است در خیابان های اطراف جی، اتوبوس های خط داخلی مسافران را به صورت منظم با حداقل هزینه به محور خیابان جی منتقل کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان فاصله زمانی حرکت اتوبوس های خط سوم BRT شهر اصفهان را هر دو دقیقه یکبار اعلام کرد و گفت: افزایش مسیرهایBRT کاهش سفر با خودروهای شخصی را در شهر رقم می زند.

وی خاطرنشان کرد: در ایام پایانی هفته، خطوط اتوبوسرانی تا باغ رضوان هر ۱۵ دقیقه یکبار به شهروندان سرویس دهی خواهند کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج