دانلود زیرنویس قسمت چهارم فصل هشتم Game Of Thrones منتشر شد.

دانلود زیرنویس فارسی قسمت چهارم فصل 8 گیم اف ترونز Game Of Thrones 720 (کلیک کنید)

دانلود زیرنویس فارسی قسمت چهارم فصل 8 گیم اف ترونز Game Of Thrones (کلیک کنید)

زیرنویس انگلیسی قسمت چهارم فصل 8 گیم اف ترونز Game Of Thrones (کلیک کنید)

اگر از لحاظ زمانی با برخی از ورژن ها همخوانی نداشت همزمانی دستی را +5.5 تنظیم کنید.

برای دانلود قسمت چهارم فصل هشتم گیم اف ترونز کلیک کنید

بیشتر بخوانید:

دانلود زیر نویس فصل اول سریال Game of Thrones

دانلود زیر نویس فصل دوم سریال Game of ThronesS02

دانلود زیر نویس فصل سوم سریال Game of ThronesS03

دانلود زیرنویس فصل چهار سریال Game of Thrones

دانلود زیر نویس فصل پنجم سریال Game of ThronesS05

دانلود زیرنویس فصل ششم سریال Game of Thrones

دانلود زیرنویس فصل هفتم سریال Game of Thrones