موج
کدخبر : ۳۲۲۳۰۴ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-322304

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲:۰۰ روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬ ۲۹/۱۲/۹۸ و ۱/۱/۹۹ الی ساعت ۲۴:۰۰ همان روزها از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ تاریخ‌های مذکور الی ساعت ۲۴:۰۰ از میدان امیرکبیر کرج به سمت مرزن آباد به صورت یکطرفه می باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، طبق اعلام پلیس راهور، با توجه به افزایش تردد و حجم فزاینده سفر در تعطیلات نوروز ۹۹ و به منظور ارتقاء ضریب ایمنی و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی از روز سه‌شنبه ۲۷ اسفندماه تا پایان روز شنبه ۱۶ فروردین ماه سال آینده به شرح زیر اجرا خواهد شد.

الف) محدودیت‌های کلی:

۱- عبور و مرور انواع موتورسیکلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراه‌ها و بزرگ راه‌ها، محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و سایر محورهایی که ضرورت ایجاد نماید ممنوع می‌باشد.

۲- در تمامی محورهای برونشهری که در ایام فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون اعمال می‌گردد، عبور و مرور انواع تریلر، کامیون، تانکرهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی یا دارای مجوز از پلیس راهور ناجا از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این قبیل وسایل نقلیه فقط در راه‌هایی اعمال می‌گردد که مقررات یکطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می‌شود و یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند.

۳- تردد انواع تریلر ، کامیون و کامیونت در تاریخ ۱۳/۱/۹۹ در کلیه محورهای برون شهری کشور ممنوع می‌باشد .

ب) محدودیت‌های محوری:

۱- محور کرج – چالوس

۱-۱- تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت همچنان در محور کرج – چالوس و بالعکس ممنوع می باشد.

۱-۲- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲:۰۰ روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬ ۲۹/۱۲/۹۸ و ۱/۱/۹۹ الی ساعت ۲۴:۰۰ همان روزها از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ تاریخ‌های مذکور الی ساعت ۲۴:۰۰ از میدان امیرکبیر کرج به سمت مرزن آباد به صورت یکطرفه می باشد.

۱-۳- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲:۰۰ روزهای دوشنبه ، جمعه ، پنج شنبه و جمعه تاریخ‌های ۴-۸-۱۴-۱۵/۱/۹۹ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز بعد از کرج و ابتدای آزادراه تهران شمال (انتهای بزگراه آزادگان) به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ تاریخ‌های مذکور الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز بعد از مرزن آباد به سمت کرج و تهران به صورت یکطرفه خواهد بود.

تبصره: درصورت افزایش حجم تردد در آزادراه تهران – شمال و احنمال کندی ترافیک در داخل تونل‌ها با اعلام مأمورین مستقر در محل مسیر جنوب به شمال یا شمال به جنوب به صورت مقطعی از ابتدای آزادراه در هر دو مسیر مسدود خواهد شد.

۲- محور هراز :

۲-۱- تردد انواع تریلر از محور هراز همچنان ممنوع است

۲-۲- تردد انواع کامیون و کامیونت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه تاریخ ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز دوشنبه تاریخ ۰۴/‌۰۱/‌۹۹‬ و از ساعت ۰۶:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه تاریخ‌های ۵-۶-۷/۱/۹۹ و از ساعت ۰۶:۰۰ روز جمعه تاریخ ۰۸/‌۰۱/‌۹۹‬ الی ساعت ۰۲:۰۰ روز شنبه تاریخ ۰۹/‌۰۱/‌۹۹‬ و همچنان از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر تاریخ ۱۱/‌۰۱/‌۹۹‬ الی ساعت ۲۲۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۶/‌۰۱/‌۹۹‬ از رودهن به آمل و بالعکس ممنوع می‌باشد.

۲-۳- در تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬ مسیر رودهن به آمل یکطرفه اعلام می‌شود.

۲-۴- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲:۰۰ روزهای دوشنبه، جمعه، پنج شنبه و جمعه تاریخ‌های ۴-۸-۱۴-۱۵/۱/۹۹ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز بعد از رودهن به آب اسک ممنوع بود ه و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴:۰۰ تاریخ‌های مذکور الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز بعد از آب اسک به رودهن (محدوده مشاء) به صورت یکطرفه خواهد بود.

۳-محور تهران – فیروزکوه – قائم شهر :

الف) تردد انواع تریلرها از ساعت ۰۶:۰۰ الی ۲۴ روزهای چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه و دوشنبه تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬ و ۱ و ۱۱ /۱/۹۹ از مسیر جنوب به شمال محور تهران – فیروزکوه – قائم شهر ممنوع می‌باشد.

ب) تردد انواع تریلرها از ساعت ۰۶:۰۰ الی ۲۴ روزهای جمعه، پنج شنبه و جمعه تاریخ ۸-۱۴-۱۵/۱/۹۹ از مسیر شمال به جنوب محور قائم شهر – فیروزکوه – تهران ممنوع می‌باشد.

۴-آزادراه کرج – قزوین :

تردد انواع تریلر و کامیون در مسیر کرج به قزوین از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۲۸-۲۹/۱۲/۹۸ و ۱/۱/۹۹ و ۴/۱/۹۹ و مسیر قزوین به کرج نیز از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۴-۸-۱۴-۱۵/۱/۹۹ ممنوع می‌باشد.

۵- محور قدیم قزوین – رشت و بالعکس :

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۵-۱ از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۵-۲ از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۰۴/‌۰۱/‌۹۸‬

۶- محور قدیم ساوه-همدان, و قدیم ساوه-سلفچگان و بالعکس

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۶-۱ - از ساعت ۰۷۰۰ تاریخ ۲۸ /۱۲/۹۸ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ ۰۱/‌۰۱/‌۹۹‬

۶-۲ - از ساعت ۱۲:۰۰ تاریخ ۷ /۱/۹۹ الی ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ ۰۸/‌۰۱/‌۹۹‬

۶-۳ -از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر الی ۲۴۰۰ ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ ۱۱/‌۰۱/‌۹۹‬

۶-۲ - از ساعت ۱۲:۰۰ تاریخ ۱۴ /۱/۹۹ الی ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ ۱۵/‌۰۱/‌۹۹‬

۷- محور بیجار – غار علیصدر – همدان و بالعکس:

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۷-۱ - از ساعت ۰۷:۰۰ تاریخ ۲۸ /۱۲/۹۸ الی ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ ۰۴/‌۰۱/‌۹۹‬

۷-۲- از ساعت ۱۲:۰۰ تاریخ ۷ /۱/۹۹ الی ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ ۰۸/‌۰۱/‌۹۹‬

۷-۳- از ساعت ۱۲:۰۰ تاریخ ۱۱ /۱/۹۹ الی ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ ۱۵/‌۰۱/‌۹۹‬

۸- محورهای اردبیل – آستارا و اردبیل – سرچم و بالعکس

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۸-۱- از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر الی ۲۴:۰۰ ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬ و ۷/۱/۹۹

۸-۲- از ساعت ۰۷:۰۰ ظهر الی ۲۴:۰۰ ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۲۹/‌۱۲/‌۹۸‬ و ۴-۸-۱۴و۱۵/۱/۹۹

۹- محورهای آزادراهی و بزرگراهی مشهد – قوچان، مشهد - سبزوار، مشهد – تربت حیدریه و بالعکس

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۹-۱- از ساعت ۰۷:۰۰ ظهر الی ۲۲:۰۰ ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۹-۲- از ساعت ۰۷:۰۰ ظهر الی ۲۲:۰۰ ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۱-۴-۸-۱۴و۱۵/۱/۹۹

۱۰- محورهای فاروج – شیروان – بجنورد – چمن بید – جنگل گلستان و بالعکس:

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۱۰-۱- از ساعت ۰۷:۰۰ ظهر الی ۲۲:۰۰ ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۱۰-۲- از ساعت ۰۷:۰۰ ظهر الی ۲۲:۰۰ ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۱-۴-۸-۱۴و۱۵/۱/۹۹

۱۱- محور گلوگاه – گرگان – جنگل گلستان – چمن بید و بالعکس:

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۱۱-۱- از ساعت ۰۷:۰۰ ظهر الی ۲۲:۰۰ ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۱۱-۲- از ساعت ۰۷:۰۰ ظهر الی ۲۲:۰۰ ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۱-۴-۸-۱۴و۱۵/۱/۹۹

۱۲- محور دیهوک – راور و بالعکس:

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۱۲-۱- از ساعت ۱۲:۰۰ مورخه ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬ الی ۰۷:۰۰ تاریخ ۰۲/‌۰۱/‌۹۹‬

۱۲-۲- از ساعت ۱۲:۰۰ مورخه ۰۴/‌۰۱/‌۹۹‬ الی ۰۷:۰۰ تاریخ ۰۵/‌۰۱/‌۹۹‬

۱۲-۳- از ساعت ۰۷:۰۰ مورخه ۱۴/‌۰۱/‌۹۹‬ الی ۰۷:۰۰ تاریخ ۱۶/‌۰۱/‌۹۹‬

۱۳- محورهای یزد – طبس، طبس – اصفهان، بیرجند – قاین و بالعکس:

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۱۳-۱- از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۱۳-۲- از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ تاریخ‌های ۴-۱۴و۱۵/۱/۹۹

۱۴- محورهای بانه – سقز، مریوان – سنندج و بالعکس:

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۱۴-۱- از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۱۵-۲- از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ تاریخ‌های ۱۲-۱۴و۱۵/۱/۹۹

۱۵- محورهای اصلی استان بوشهر:

تردد انواع کامیون‌های کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت ۰۷:۰۰ تاریخ ۲۷/‌۱۲/‌۹۸‬ الی ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ ۱۵/‌۰۱/‌۹۹‬ در محورهای اصلی استان بوشهر ممنوع می‌باشد.

۱۶- محور بوشهر – شیراز و بالعکس

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۱۶-۱- از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۱۶-۲- از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۱-۴-۸-۱۴و۱۵/۱/۹۹

۱۷- محور ایذه شهرکرد و بالعکس:

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۱۷-۱- از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۱۷-۲- از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۱-۴-۸-۱۲-۱۴و۱۵/۱/۹۹

۱۷-۳- تردد انواع اتوبوس‌های کاروان راهیان نور از تاریخ ۲۷/‌۱۲/‌۹۸‬ الی پایان تاریخ ۱۵/‌۰۱/‌۹۹‬ در محور فوق ممنوع بوده و مسیر اهواز – اندیمشک – خرم آباد – الیگودرز – اصفهان – شهرکرد به عنوان مسیر جایگزین تعیین می‌گردد.

۱۸- محور اراک – قم ، جاده قدیم تهران – قم و بالعکس :

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۰۸/‌۰۱/‌۹۹‬ در محور فوق ممنوع می‌باشد.

۱۹- محور پلدختر – اسلام آباد و خرم آباد – پلدختر و بالعکس

۱۹-۱- از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۱۹-۲- از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۱۲-۱۴و۱۵/۱/۹۹

۱۹-۳- تردد کلیه اتوبوس‌ها در خرم آباد – پلدختر از تاریخ ۲۵/‌۱۲/‌۹۸‬ الی پایان تاریخ ۱۵/‌۰۱/‌۹۹‬ در محور فوق ممنوع بوده و مسیر آزادراه خرم آباد – پل زال به عنوان مسیر جایگزین تعیین می‌گردد.

20- محور یاسوج – اصفهان ، یاسوج – بابامیدان ، گچساران – نورآباد، گچساران – بهبهان و بالعکس:

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۲۰-۱- از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۲۰-۲- از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۱-۴-۸-۱۲-۱۴و۱۵/۱/۹۹

۲۱- محور قدیم کاشان – قم و بالعکس:

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۲۱-۱- از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۲۱-۲- از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۴ و ۱۵/۱/۹۹

۲۲- محور بندرعباس – حاجی آباد – سیرجان و بالعکس:

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۲۲-۱- از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۲۲-۲- از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۱۴ و ۱۵/۱/۹۹

۲۳- محورهای جیرفت – بندرعباس، جیرفت – بم – کرمان، جیرفت – بافت و بالعکس:

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۲۳-۱- از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۲۹/‌۱۲/‌۹۸‬

۲۳-۲- از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۱۲- ۱۴ و ۱۵/۱/۹۹

۲۴- محورهای اصفهان – بروجن – لردگان – ایذه و لردگان – یاسوج و بالعکس

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۲۴-۱- از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۲۴-۲- از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۱ – ۴-۸-۱۲- ۱۴ و ۱۵/۱/۹۹

۲۵- محورنائین-خور-طبس و بالعکس

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۲۵-۱- از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۲۵-۲- از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۴-۱۲- ۱۴ و ۱۵/۱/۹۹

۲۶- محورهای شیراز –نورآباد –گچساران، شیراز – کازرون – بوشهر و بالعکس:

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۲۶-۱- از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۲۶-۲- از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۱-۴-۸-۱۲- ۱۴ و ۱۵/۱/۹۹

پ) محدودیت‌های محمولات ترافیکی:

۱- حمل و نقل محصولات ترافیکی که از قبل پروانه عبور اخذ کرده اند در تمامی راه‌های اصلی برون شهری از ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز سه شنبه تاریخ ۲۷/‌۱۲/‌۹۸‬ تا ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز سه شنبه تاریخ ۰۵/‌۰۱/‌۹۹‬ و از ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز پنج شنبه تاریخ ۰۷/‌۰۱/‌۹۹‬ تا ساعت ۰۷:۰۰ روز شنبه تاریخ ۰۹/‌۰۱/‌۹۹‬ و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز دوشنبه تاریخ ۱۱/‌۰۱/‌۹۹‬ تا ساعت ۰۷:۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۶/‌۰۱/‌۹۹‬ ممنوع است.

۲- صدور عبور مجوز برای خودروهای ترافیکی از تاریخ ۲۵/‌۱۲/‌۹۸‬ الی ۱۶/۱/۹۹ ممنوع می‌باشد.

تبصره: برای تاریخ‌های ۵-۶-۹-۱۰/۱/۹۹ صرفاً برای محمولات ترافیکی دارای ضرورت ملی حسب تشخیص مراجع صادر کننده مجوز عبور محموله صادر می‌گردد.

ت) محدودیت‌های خودروهای ترانزیت حامل مواد سوختی:

ورود و تردد کلیه خودروهای ترانزیت مواد سوختی از ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز سه شنبه تاریخ ۲۷/‌۱۲/‌۹۸‬ تا ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز سه شنبه تاریخ ۰۵/‌۰۱/‌۹۹‬ و از ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز پنج شنبه تاریخ ۰۷/‌۰۱/‌۹۹‬ تا ساعت ۰۷:۰۰ روز شنبه تاریخ ۰۹/‌۰۱/‌۹۹‬ و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز دوشنبه تاریخ ۱۱/‌۰۱/‌۹۹‬ تا ساعت ۰۷:۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۶/‌۰۱/‌۹۹‬ ممنوع می‌باشد.

ضمن اینکه خودروهای مذکور در سایر ایام طرح نوروز سال ۱۳۹۹ صرفاً در ساعات روز مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل‌های ایمن بین راهی خواهند بود.

تبصره: وسایل نقلیه موضوع این بند از ضوابط مندرج در ردیف ۲ بند الف محدودیت‌های کلی (در صفحه ۱) مستثنی می‌باشند.

ث) اعمال محدودیت‌های پیش بینی نشده:

در صورت نیاز به اعمال محدودیت‌های پیش بینی نشده در محورهای تحت پوشش استان‌ها به منظور کنترل و تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه، رؤسای پلیس راه استان‌ها با هماهنگی پلیس راه ناجا و به صورت مقطعی و منطقه‌ای با در نظر گرفتن فرصت کافی برای اطلاع رسانی تصمیمات مقتضی اتخاذ می‌نمایند. مراتب توسط پلیس راه ناجا به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا اطلاع داده می‌شود.

تبصره:

در صورت عادی بودن تردد در محورهایی که در آن محدودیت و ممنوعیت ترافیکی پیش بینی شده است رؤسای پلیس راه استان‌ها با هماهنگی پلیس راه ناجا می‌توانند ضمن اطلاع رسانی نسبت به عدم اجرای محدودیت در تاریخ‌های در نظر گرفته اقدام نمایند.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها