اوقات شرعی به افق تهران شنبه 28 اردیبهشت 98 اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اوقات شرعی به افق تهران شنبه 28 اردیبهشت 98 اعلام شد.

اذان صبح به افق ساعت 4:16 دقیقه

طلوع آفتاب ساعت 5:57 دقیقه 

اذان ظهر ساعت 13:00 دقیقه 

غروب آفتاب ساعت 20:04 دقیقه

اذان مغرب ساعت 20:23 دقیقه