ورود سارق مسلح به یکی از ساختمان های خیابان بیستون شهر رشت منجر به قرنطینه این خیابان توسط پلیس شد.

به گزارش خبرگزاری موج، بنا به گفته شاهدان عینی، ظاهرا یک خودرو سرقتی با فریاد یک شهروند متوقف شده و راننده خودرو بنا بر اظهارات بینندگان با دو قبضه سلاح به داخل یکی از ساختمانها فرار کرده است و اقدام به تیراندازی در رشت کرده است.

به دنبال این اتفاق پلیس منطقه را قرنطینه کرده است و تلاشها برای پیدا کردن سارق مسلح آغاز شده است.

پس از دقایقی پلیس رشت موفق به بازداشت شخص مسلح شده است.