صبح امروز یک مرد خودش را جلوی شهرداری تهران به آتش کشید.

به گزارش خبرگزاری موج، یک مرد صبح امروز در حالی که دو فرزند و همکارش  همراه وی بودند خودش را جلوی شهرداری تهران به آتش کشید.

وی که  پیش از آتش زدن خود خیابان را بسته و فریاد می‌کشید، بدون توجه به فریادهای مردم و پلیس خود را آتش زد.

خودسوزی روبروی شهرداری تهران

با حضور عوامل اورژانس در محل، این فرد به بیمارستان منتقل شد.