قائم مقام مدیر عامل در توزیع برق شهرستان یزد گفت: طرح تشدید نظارت بر روشنایی معابر و ایمنی پایه چراغ‌ها از اوایل…