معاون ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و وزارت آموزش ‌و پرورش:

معاون ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و وزارت آموزش ‌و پرورش گفت: اگر نیروی انسانی آموزش‌ و پرورش را هدف‌گذاری کنیم که…